• Direct een afspraak? Bel nu met 06-54356432

Hartberaad

Coaching en Support voor de medezeggenschap

Vanuit mijn bedrijf Hartberaad ondersteun ik op freelance basis ondernemingsraden voor coaching en support, naast mijn parttime baan bij Movares als ambtelijk secretaris.

In mijn rol als ambtelijk secretaris ben ik Secretaris, Coördinator en Verbinder. Secretaris voor de secretariële werkzaamheden als notuleren en diverse correspondentie. Coördinator voor het overzicht van alle werkzaamheden die het werk van de OR omvatten. De verbindende rol gaat over de Verbinder zijn tussen de OR-leden onderling, de OR en de bestuurder en de OR en achterban. 

Interesse? Ik ben per e-mail bereikbaar via welkom@hartberaad.nl