• Direct een afspraak? Bel nu met 06-54356432

Hoogsensitief zijn. Een last?

Wat kun je nu precies met je hoogsensitief zijn? Is het een gave? Is het een last? In mijn ogen is dat een kwestie van perspectief.

Wat zijn gaven van hoogsensitieve mensen op de werkvloer bijvoorbeeld? Een van de gaven is dat een HSP-er snel overzicht heeft en snel ziet en voelt wat er er nodig is in een bedrijf of in processen. Een HSP-er kan gemakkelijk zien hoe alles met alles samenhangt en kan putten uit een groot ‘raamwerk’ van verbanden. Een HSP-er kan dan ook in denken een aantal stappen vooruit zijn op andere mensen. Hun werk is qua inhoud en diepgang vaak meer dan volledig.

Tegelijkertijd hebben HSP-ers moeite om het tempo van collega’s bij te benen. Doordat HSP-ers veel nuances opmerken, moeten ze veel prikkels verwerken. Naast dat verwerken van die vele prikkels, kan een HSP-er ook nog eens worstelen met het ‘anders’ zijn dan ‘gewone’ mensen. Dit alles kan betekenen dat HSP-ers eerder een chronisch stressniveau bereiken dan anderen.

Wanneer de werkomgeving aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van HSP-ers kunnen de eigenschappen van hoogsensitiviteit zich tot een gave ontwikkelen. Veel HSP-ers werken in functies en beroepen waarin hun intuïtie, creativiteit, oplossend vermogen en sociale betrokkenheid goed van pas komen. Het is daarbij belangrijk om de werkomstandigheden zo vorm te geven dat een HPS-er zowel productief als prettig kan werken. Ook het volledig kunnen opgaan in het werk als de vrijheid om het werk zelfstandig in te richten zijn belangrijke voorwaarden voor een HPS-er. HSP-ers zijn dan ook vaak zelfstandig ondernemers, maar ook binnen een organisatie kan een HSP-er goed functioneren mits er veel ruimte is voor eigen invulling wat betreft werktijden, planning, werkplek en hoeveelheid prikkels.

Het is helemaal niet erg om te zoeken naar wat jij als hoogsensitief mens nu zou willen bereiken in dit leven. Bedenkt dat de weg naar je (levens)doel toe, even belangrijk is (zo niet belangrijker) dan het doel zelf. Ik begeleid je graag!